Wednesday, March 2, 2011

..જીવન પણ કેવું અજીબ રમકડું છે..


જીવન પણ કેવું અજીબ રમકડું છે..


દરરોજે કોઈ નવી રીતે રમત રમાડે છે


ક્યારેક તમને ખોબો ભરી ને દુખ સાથે નાનકડી ખુશી આપે છે


તો ક્યારેક ખુશી ની અપેક્ષા તોડી ને દુ:ખ ની ધારા વહેવડાવે છે


ક્યારેક તમને પેટ ભરેલું હોવા છતાં પકવાનો ખવડાવે છે


ક્યારેક સખત ભૂખ હોવા છતાં ભૂખ્યા સુવડાવે છે


ક્યારેક ના હસવું હોય તો પણ ખડખડાટ હસાવે છે


ક્યારેક આ 'બેખબર' ને ખોટું સ્મિત આપવા મજબુર કરે છે


જીવન પણ કેવું અજીબ રમકડું છે..


દરરોજે કોઈ નવી રીતે રમત રમાડે છે...

1 comment: