Monday, March 7, 2011

..જીવન નો વળાંક..


આ જીવન માં ક્યારેક એવો વળાંક આવે છે જ્યારે કોઈ ગમવા લાગે છે..

એ વ્યક્તિ ની વાતો ગમવા લાગે છે..

એની વાતો માં હા માં હા મેળવવું ગમવા લાગે છે..

એ વ્યક્તિ માત્ર પોતાની સાથે જ વાતો કરે એવી ચાહના થવા લાગે છે..

પણ.....

જ્યારે એ વ્યક્તિ ને જ આપણું ગમવુંગમતું નથી ત્યારે મન ખુબ જ દુખી થઇ જાય છે

અને ત્યારે જ આ બેખબર ને  જીવન નો પેલો વળાંક યાદ આવી જાય છે 

No comments:

Post a Comment